Individuální plánování
nebylo nikdy jednodušší

1. krok

Osobní profil

Nejprve zjistěte, co má váš klient rád a co je pro něj důležité. Jaké jsou jeho potřeby, přání a očekávání.

2. krok

Popis podpory

Popište, jakou pomoc, podporu či péči potřebuje klient v různých oblastech každodenního života.

3. krok

Cíl spolupráce

Ujasněte si, co chce klient s vaší pomocí dosáhnout. Společný cíl dává vaší práci jasný směr.

Přehledné individuální plány

Přehledné individuální plány

V programu Joplan na první pohled vidíte, jakou podporu a péči vaši klienti potřebují.

Ulehčete si práci již dnes

Začněte vytvářet jednoduché, srozumitelné a kvalitní plány s nástrojem Joplan.
Vyzkoušet zdarma